Guido Everts

 

Inleidend woord

 

Kijk hem erop los slaan, de resolute Bonifatius. Een nieuw geloof erin hakkend. De heidenen bevrijdend van hun collectieve aardgebondenheid. Zijn heilig enthousiasme ontziet weinig. Wel het allerminst natuur- en voorouderverering, waar hij de bijl in zet. Met elke slag die hij de oude Donareik toedient laat Bonifatius de jaloerse woede van zijn God meeklinken. Tot hij de boom geveld heeft. Een machtig ruizen luidt het einde in van een archaïsch wereldbeeld.

 

 

bonifatius

Deze website houdt de triomf van Bonifatius tegen het licht van het huidige gebrek aan eigenheid, identiteit. Het onvermogen tot een eigen, nieuw Verhaal te komen. Die manifestatie van orale wijsheid, die met het vellen van de eik verloren ging, zal, met zijn natuur- en voorouderlijke volkse kennis, vandaag hernieuwd de aandacht vragen. Om technocratische doemscenario's en wanhopige klimaatsvoorspellingen tegemoet te treden met de blijmoedigheid en de viering van gedeelde erfenissen. Ontleend aan een verbale en rituele wijsheid die anders achter de alledaagse werkelijkheid verborgen gaat.

Op deze website vindt u argumenten die pleiten voor verhalen in het onderwijs. Geen kind mag het onderwijs verlaten zonder verhalen te hebben meegekregen over het ontstaan van zijn cultuur. Een ontstaansverhaal verbindt je met de natuur, je geschiedenis, de mensen en de dingen om je heen, de actualiteit. Het zijn modelverhalen die het waard zijn om aan je ouders te vertellen, en om, als je zelf ouder bent, door je kinderen te horen navertellen.


);